Print This Post

Asociacia ACCEPT saluta decizia CNA de sanctionare a postul de televiziune Prima TV

C?tre: Consiliul Na?ional al Audiovizualului
În aten?ia: Domnului Pre?edinte Ralu Filip

Stimate Domnule Pre?edinte,

În ultimele luni Asociatia ACCEPT a constantat cu îngrijorarea cre?terea gradului de intoleran?? în societatea româneasc? fa?? de minorit??ile sexuale, manifestat? prin intensificarea atitudinilor ?i comportamentelor discriminatorii, încurajate inclusiv prin difuzarea de programe audiovizuale care promoveaz? astfel de atitudini ?i comportamente.

În acest context Asocia?ia ACCEPT salut? decizia CNA nr. 271 din data de 27.03.2007, de sanc?ionare a postul de televiziune Prima TV pentru emisiunea „Cronica cârcota?ilor”, edi?iile difuzate în perioada 14.03.2007 (reluare 18.03.2007) ?i 21.03.2007 (reluare 25.03.2007). Reac?ii precum decizia de fa?? sunt semnale necesare pentru ca societatea s? în?eleag? c? discriminarea de orice tip nu poate fi tolerat? în societatea româneasc?.

Mass media are cu siguran?? un rol important în con?tientizarea publicului larg cu privire la faptul c? drepturile omului sunt atribute ale fiin?ei umane ?i apar?in fiec?rui individ din momentul în care se na?te. ?ine de demnitatea uman? s? respect?m ?i s? ne fie respectate drepturile în mod nediscriminatoriu. Tipul de program audiovizual precum cel difuzat de postul Prima TV afecteaz? grav demnitatea uman? a membrilor unui grup de persoane expus discrimin?rii în România – în cazul de fa?? minorit??ile sexuale. El se constituie într-o fapt? de discriminare pe criteriul orient?rii sexuale.

Ne manifest?m încrederea c? ve?i continua s? monitoriza?i ?i s? condamna?i public orice discriminare pe orice criteriu s?vâr?it? în sfera audiovizualului ?i v? oferim toat? colaborarea ?i expertiza noastr?.

Cu considera?ie,

Romani?a Iordache

Pre?edint?

Mai multe organizatii neguvernamentale de drepturile omului au trimis la CNA scrisori in care isi exprima aprecierea pentru modul in care aceasta institutie a reactionat fata de un fapt clar de discriminare.
Va prezentam mai jos cateva dintre ele:

Sens Pozitiv

Centrul de Resurse Juridice (CRJ)

UNOPA

 Protected by Webpro.ro