Print This Post

Parteneriatele civile între persoane de acelasi sex, aprobate de Ungaria

Cele dou? partide din coali?ia guvernamental? maghiar? s-au exprimat în favoarea oficializ?rii parteneriatelor civile între persoane de acela?i sex, dar au respins c?s?toriile, pe fondul desf??ur?rii la Budapesta a unui festival al minorit??ilor sexuale ce dureaz? patru zile. Membrii coali?iei de guvern?mînt au indicat îns? c? stabilirea unor drepturi similare celor ale cuplurilor c?s?torite, precum dreptul la mo?tenire, la ajutoare financiare, îngrijire medical? ?i dreptul de a adopta un copil, necesit? lungi dezbateri în Parlament.

Pentru a citi articolul, click aici.

 Protected by Webpro.ro